Posted in: Iskustvo, Savjeti

Ivana Marijančić: Udruga Kreativan trening

Poticanje kreativnosti Nakon dugogodišnjeg pohađanja brojnih treninga i edukacija, te vođenja grupa i radionica. Ivana Marijančić, freelance dramska pedagoginja, 2002. godine stekla je zvanje dramskog pedagoga u okviru Hrvatskog centra za dramski […]

More Details