Posted in: Iskustvo, Savjeti

Centar za reproduktivno mentalno zdravlje

Centar za reproduktivno mentalno zdravlje osnovan je u cilju zaštite i unaprijeđenja zdravlja žena i njihovih partnera te roditelja i budućih roditelja. Neki od njihovih ciljeva su poboljšanje zdravstvenih aspekata života žena […]

More Details