Mnogi veliki umovi, koji su dali suštinski doprinos svetu, razvili su osećaj za maštu i mentalni ekran. Ovi inspirisani ljudi, bili su u stanju da u svojoj glavi zamisle i stvarni problem i rešenje, pre nego što bi počeli da rešavaju konkretan problem. Oni su bili sposobni da vide šta je suvišno u bilo kojoj strukturi, zatim da to suvišno odbace i da, korak po korak, izgrade modele primenjive u praksi.

Dakle, kako ljudi mogu da razviju ovu viziju i da je primene u praksi? Prvi korak prema bilo kom vidu stvaranja dolazi iz razvoja jasnog mentalnog ekrana. Vizualizovanje i implementacija potrebnih koraka u konkretno rešenje će postati očigledni kada osoba bude bila sposobna da otkloni prepreke koje sprečavaju njenu mentalnu jasnoću. Kreacija je spontani proces koji će prirodno doneti plodove kada budemo mogli da smirimo naše umove i razvijemo svesnost ograničavajućih verovanja i koncepata koji stoje na našem putu osvešćivanja beskrajnih mogućnosti.

Putem meditativne prakse mi možemo razviti naše mentalne ekrane i otkloniti prepreke koje nas sprečavaju da vidimo jasnije. Meditacija nam pomaže da se izmaknemo i vidimo problem sa distance bez vezivanja za rezultat. Pomaže nam da bolje posmatramo emocionalne i mentalne koncepte i vezanosti koji ograničavaju našu perspektivu i sputavaju našu spontanu kreativnu prirodu. Redovno meditiranje pomaže da naš mentalni ekran bude vremenom jasniji i time pronađemo rešenja, koja u suprotnom ne bismo mogli da uzmemo u obzir.

Sa ciljem da se postigne ova jasnoća i inspiracija, mozemo početi tako što zatvorimo oči i vizualizujemo problem i izgovorimo afirmaciju: “Nek mi Univerzum eliminiše sve smetnje da pronađem rešenja x,y problema”. Uz vizuelizaciju i afirmaciju mi se prepuštamo i dozvoljavamo procesu da sazri. Tokom ovog procesa mi ćemo postepeno postati svesni potencijanih prepreka i potrebnih koraka da bismo primenili rešenje. Možemo da ponavljamo ovaj proces koliko god puta je potrebno da bismo osvestili rešenje I primenili ga. Vizuelizacija i afirmacija nesumnjivo pomažu za neke od najinspirativnijjih ideja, projekata i biznisa danas.

Leave a Reply