Postizanje praznog uma je tema mnogih filozofija, od borilačkih veština do posla i privatnog života. Mnogi se fokuisiraju na pitanja kao što su: kako možemo da ispraznimo um od šablona, pravila, očekivanja, memorije? Da li je moguće slušati i odgovoriti iz najdubljih osećanja, izvan barijera, ideja i koncepata? Koji su benefiti učenja kako da oslobodimo um? Poslovni Ljudi mogu da imaju ogroman benefit od traženja odgovora na ova pitanja i MyVincha programi su tu da pomognu individualcima da postignu ovo stanje.

U biti prazan um je onaj koji nije sputan, navikom misli i akcija; on uvek traga za nečim novim i bezobličnim. Stvara se flow stanje koje nije u potpunosti reaktivno na spoljašnje okolnosti. To je konstantno inoviranje i razumevanje da odučavanje od kalupa misli i ponašanja i odvezivanje od njih, stvara ogroman potencijal za kreativnost. Sposobnost da improvizuje i podstiče nove ideje i pristupe, i da ostvari stanje spontanosti.

MyVincha programi pomažu individualcima da ostvare slobodan um putem meditacije. U stanju meditacije osoba moze da otkrije svoju spontanost i da se odveže od stresa i automatskih donošenja odluka. Meditacija pomaže individualcima da neguju slobodan um, koji je flexibilan i prilagodljiv na svaki novi momenat, prepreku ili priliku, i koji je samim tim kreativniji.

Odabirom da isprazni um, osoba će da otkrije mnoštvo potencijalnih rešenja na probleme s kojima se suočava. Prazan um je nedefinisan i otvoren za iskustvo i time konstantno stvara nove prilike. Ovo je veoma izraženo kod menadžera koji treba da budu spremni za odgovor, flexibilni i kreativni bez obzira na izazove sa kojima se susreću. U modernom svetu, sve je moguće, tako da osoa koja ostaje pribrana i otvorena je više sposobna da ostvari uspeh. Prazan um može da se dostigne, to samo zahteva redovnu praksu i posvećenost.

Leave a Reply