Jedna od najvažnijih stvari pri pokretanju sopstvenog biznisa je izrada vizelnog identitea. Pod ovim se prvenstveno podrazumeva izrada logoa, a zatim i pratećih elemenata (memoranduma, koverata, vizit karti, promotivnog materijala, itd).

Kreiranju logoa treba pristupiti ozbiljno, jer će on biti način prepoznavanja kako kod korisnika, tako i kod poslovnih partnera. Najbolji način da dobijete kvalitetno i pamtljivo rešenje jeste da angažujete dobrog grafičkog dizajnera ili dizajnerski studio/agenciju. Možda ćete se zapitati zašto angažovati grafičkog dizajnera, kada postoji mnoštvo besplatnih servisa za kreiranje logoa? Odogovor leži u tome da online servise koristi mnogo ljudi i šanse da vaš logo neće biti originalan su ogromne. Grafički dizajner će, naprotiv, težiti što originalnijem rešenju.

Evo koraka koji ukratko opisuju proces pronalaženja dizajnera kao i proces saradnje prilikom izrade logoa:

1. Pronalaženje i odabir dobrog dizajnera. 

Najbolji način da dođete do dobrog dizajnera je direktna preporuka. Dobro iskustvo vašeg prijatelja ili poznanika u saradnji sa dizajnerom u velikoj meri garantuje da će i lično iskustvo biti dobro.

Pored direktne preporuke, danas postoji veliki broj platformi koje nude usluge grafičkih dizajnera ili služe kao galerije sa portfolijima dizajnera/studija, koje preko platforme možete lako kontaktirati.

Neke od najpoznatijih palformi za usluge dizajna su:

99designs.com, Behance.net, upwork.com, freelancer.com, peopleperhour.com, dribbble.com, fiverr.com

Za koju god platformu da se odlučite, trebalo bi da se vodite portfoliom dizajnera, jer je kvalitet dosadašnjeg rada najveća garancija uspešne saradnje.

Nakon što ste se opredelili za saradnju sa određenim dizajnerom, prvi korak koji treba da uradite je kreiranje brief-a.

2. Kreiranje brief-a.

Brief podrazumeva instrukcije koje su važne za kreiranje adekvatnog logoa za vašu kompaniju.

On će biti osnovna vodilja dizajneru pri kreiranju logoa, pa je zato važno da pri nejgovom kreiranju budete što precizniji.

Brief treba da sadrži sledeće informacije:

1. Naziv kompanije

2. Slogan (ukoliko postoji)

3. Kratak opis kompanije/proizvoda – treba dati onoliko informacija koliko smatrate da je potrebno, savet je da ne treba biti previše opširan, ali ni previše škrt na rečima.

4. Opis ciljne grupe (starosno doba, pol, interesovanja, platežna moć…)

5. Opis željenog stila logoa – postoji gruba podela na nekoliko tipova logoa, ukoliko niste upoznati sa istom, više možete počitati na linku: https://99designs.com/blog/tips/types-of-logos

6. Definisanje željenih boja – izbor boja je vrlo važan za vaš brend i neke boje mogu biti manje ili više adekvatne od drugih u zavisnosti od oblasti kojom se bavi vaša kompanija. Dobar dizajner je upoznat sa teorijom boja, pa mu možete prepusti izbor boja, ukoliko niste sigurni ili nemate jasne želje.

7. Primeri i inspiracija – poželjno je u brief uvrstiti i primere logoa koji vam se sviđaju. Osim konkretnih primera logoa, možete napraviti i moodboard od fotografija, predmeta, primera dizajna, koji će definisati pravac u kom dizajn vašeg logoa treba da ide.

8. Preciziranje rokova i budžeta – ovo je veoma bitna stavka, kako bi svi uslovi bili jasni i kako ne bi došlo do nesporazuma.3. Kreiranje logoa.

Nakon što ste angažovali dizajnera, počinje kreiranje logoa prema utvrđenom briefu i rokovima.

U ovom periodu dizajner radi na kreiranju logoa za vašu kompaniju. Ovaj proces je složen i sastoji se iz istraživanja, skiciranja, konstrukcije, digitalizacije skica, odabira fontova, sužavanja izbora rešenja. Produkt ovog procesa biće predlozi rešenja za vaš logo. Njihov broj zavisi od inicijalnog dogovora, ali uglavnom se radi o tri koncepta, koji se po potrebi u skladu sa vašim instrukcijama mogu dorađivati do finalnog rešenja.4. Slanje povratnih informacija (feedback-a) dizajneru.

Retkost je da prvobitni predlozi koje ćete dobiti od dizajnera budu savršeni i spremni za upotrebu. Uglavnom su potrebne sitne intervencije do finalnog rešenja.

Može se desiti i da ne budete zadovoljni prvobitnim rešenjima, ali iskustvo je reklo da je to često proizvod nerazumevanja/nejasnog briefa. Savet je da u tom slučaju budete konstruktivni i da preciznim komentarima zajedno sa dizajnerom dođete do pravog rešenja. 

Nemojte se ustručavati da tražite izmene, ali se fokusirajte na detalje, ukažite na eventualne probleme (ne predlažite rešenja, na dizajneru je da ih pronađe), budite jasni, istaknite dobre strane, budite objektivni, kritike upućujte ka dizajnu, ne ka dizajneru. Konsultujte se sa dizajnerom i pitajte ga za mišljenje.5. Isporuka finalnih fajlova

Nakon što ste odobrili finalno rešenje vašeg logoa, dizajner će vam poslati finalne fajlove.

Budite sigurni da ste dobili vektorske fajlove (.ai, .eps, .pdf, .cdr), jer vam oni omogućavaju neograničenu upotrebu logoa. Pored vektorskih fajlova, trebalo bi da dobijete i logo u JPG i PNG formatu, kako biste mogli da ga koristite online.

Osim osnovne verzije logoa, obično se isporučuju i pozitiv i negativ logoa.

Ovim bi trebalo da su sve potrebe i mogućnosti korišćenja logoa pokrivene.

Ukoliko vam budžet dozvoljava, od dizajnera tražite izradu knjige standarda (brand guidelines), koja će definisati kako se koristi logo.

Ukoliko nioste u mogućnosti da obezbedite knjigu standarda, logo koristite pametno, pazite da ne narušite nejgov kvalitet, jer tako negujete sliku o svojoj kompaniji. 

Za kraj, ukoliko nemate dovoljno vremena za celokupan proces i treba vam brzo rešenje, postoje i platforme  koje nude gotova originalna i profesionalna rešenja logoa uz mogućnost sitnih korekcija i, naravno, dodavanja naziva vaše kompanije i slogana. Jedna od takvih platformi je www.logoground.com.

I ovde ćete srađivati sa grafičkim dizajnerom, autorom odarbanog logoa, ali je interakcija daleko manja, jer saradnja kreće od postojećeg rešenja.

Author članka: Bojan Đorđić, grafički dizajner, Atelje Studio, Beograd. 
Diplomirao na Beogradskoj politehnici 2013. godine na odseku za grafički dizajn.
Od 2012. godine radi u Atelje Studiju, čiji je i suosnivač.

Linkovi: https://www.behance.net/AteljeStudio
https://www.instagram.com/atelje_studio/
http://ateljestudio.com/

Email: bojan@ateljestudio.com